เปรียบเทียบแสงของไฟ Fluorescence กับ LED

เปรียบเทียบแสงของไฟ Fluorescence กับ LED

anigif

ถ่ายภาพโดยวางหลอดไฟทั้งสองเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะถ่ายโดยชดเชยแสง ในแต่ละค่า EV