โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ โคมไฟเลนส์ขยายหนีบโต๊ะ

Clamp Magnifying Lamp 10x,5x,20x

โคมไฟแว่นขยาย.net เว็บไซต์จำหน่าย Magnifying Lamp หลากหลายประเภท ที่เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรือใช้ในการช่วยในการผลิต โดยเฉพาะใช้กับงานที่มีขนาดเล็ก

มีทั้งแบบ หลอดไฟ Fluorescence และ แบบไฟ LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยาย แบบหลอดไฟ Fluorescence

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ10x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ5x

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

 

 

โคมไฟแว่นขยาย แบบไฟ LED

 

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ10x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

LED   24 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ5x LED

10xmagnifying-lamp clamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

LED   24 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

LED   24 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

 

Leave a Reply