โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ

จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ 1.Swing Type และ 2.XY Type

โดยมีทั้งแบบ หลอดไฟ Fluorescence และ แบบไฟ LED

1.Swing Type

 

Swing Type

โคมไฟแว่นขยาย Swing Type แบบหลอดไฟ Fluorescence

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x Swing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x Swing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) Swing

desk-magnifying-lamp-20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

2,700 บาท

 

โคมไฟแว่นขยาย Swing Type แบบไฟ LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED Swing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

LED   12 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED Swing

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

LED   12 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) LED Swing

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

LED   12 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

3,400 บาท

 

2.XY Type

xy magnifying lamp

 

XY Type

โคมไฟแว่นขยาย XY Type แบบหลอดไฟ Fluorescence

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x XY

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x XY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

1,600 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) XY

xy 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

2,700 บาท

 

โคมไฟแว่นขยาย XY Type แบบไฟ LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ10x LED XY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

LED   12 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ5x LED XY

xy magnifying lamp

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

LED   12 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

2,200 บาท

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ20x (Double Lens) LED XY

xy 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

LED   12 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

3,400 บาท

Leave a Reply