โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

มีทั้งแบบ หลอดไฟ Fluorescence และ แบบหลอดไฟ LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตัั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยาย แบบหลอดไฟ Fluorescence

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x (Double Lens)

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

ฟลูออเรสเซนส์  22 W

ความสว่าง 1,600 – 1,860 Lm

 

 

โคมไฟแว่นขยาย แบบไฟ LED

คลิกภาพ ที่อยู่ในกรอบทางด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด โคมไฟแว่นขยายในแบบต่างๆ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น10x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 10x

LED   24 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น5x LED

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 5x

LED   24 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

 

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น20x (Double Lens) LED

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

คลิกภาพดูรายละเอียด

กำลังขยาย 20x

LED   24 W   (LED 120  เม็ด)

ค่าความสว่าง 4,200 – 5,000 Lm

 

Leave a Reply