โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x ไฟ LED

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบ 20x (Double Lens) ไฟ LED Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 3,400 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 10X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 5X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 3,400 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยาย xy

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 10X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยาย xy

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 5X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 3,400 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 5x Magnification: 5X Input: 220V , 47~63Hz Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 3,900 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 10x Magnification: 10X Input: 220V , 47~63Hz Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 3,900 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 20x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 20x (Double Lens) Magnification: 20X Input: 220V , 47~63Hz Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 4,900 บาท

Read More »