โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) แบบ Swing Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : Fluorescence 22 W Lumen Coefficient : 1,600 -1,860 Lm ราคา 2,700 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 10X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 5X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 3,400 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) แบบ XY  Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : Fluorescence 22 W Lumen Coefficient : 1,600 -1,860 Lm ราคา 2,700 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยาย xy

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 10X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยาย xy

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 5X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 2,200 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 12W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 12W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm ราคา 3,400 บาท

Read More »