โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 10X Input: 220V Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 5X Input: 220V Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x ไฟ LED แบบ Swing

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) ไฟ LED  แบบ Swing  Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยาย xy

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 10x ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 10X Input: 220V Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยาย xy

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 5X Input: 220V Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x ไฟ LED แบบ XY

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 20x (Double Lens) ไฟ LED  แบบ XY  Magnification: 20X Input: 220V Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »