โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 5x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 5x Magnification: 5X Input: 220V , 47~63Hz Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 10x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 10x Magnification: 10X Input: 220V , 47~63Hz Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายตั้งพื้น 20x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 20x

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น LED 20x (Double Lens) Magnification: 20X Input: 220V , 47~63Hz Max Power: 24W Len : Glass Lens diameter: 127 mm Light Source : LED 24W  (LED 120 Pcs) Lumen Coefficient : 4,200 -5,000 Lm  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบตั้งตั้งพื้น 10x Magnification: 10X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 4,000 บาท  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบตั้งตั้งพื้น 5x Magnification: 5X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 4,000 บาท  

Read More »