โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบหนีบ 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบหนีบ 10x Magnification: 10X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 2,500 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบหนีบ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบหนีบ 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบหนีบ 5x Magnification: 5X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 2,500 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบตั้งตั้งโต๊ะ 10x Magnification: 10X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 2,500 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบตั้งตั้งโต๊ะ 5x Magnification: 5X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 2,500 บาท

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งตั้งพื้น 10x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบตั้งตั้งพื้น 10x Magnification: 10X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 4,000 บาท  

Read More »

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งพื้น

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยมแบบตั้งตั้งพื้น 5x

โคมไฟแว่นขยายเลนส์สี่เหลี่ยม แบบตั้งตั้งพื้น 5x Magnification: 5X Input: 220V +/-10%, 50~60Hz Max Power: 22W Len : Glass Lens diameter:177×113mm Light Source : Dual Fluoresence ราคา 4,000 บาท  

Read More »