โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY

โคมไฟแว่นขยาย xy

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ 5x แบบ XY 

Magnification: 5X

Input: 220V

Max Power: 22W

Len : Glass

Lens diameter: 127 mm

Light Source : Fluorescence 22 W

Lumen Coefficient : 1,600 -1,860 Lm

ราคา 1,500 บาท